Είμαστε συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παρoχών Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ

  

Ο ΕΟΠΥΥ προήλθε από συνένωση των Κλάδων Υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών Ταμείων:

  • ΟΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟ)

  • ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

  • ΙΚΑ

  • Ο.Α.Ε.Ε.

  • ΟΓΑ

  • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

  • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ & ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ)

  • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠΕΤΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ)

  • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ

  • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ ΗΣΑΠ

  • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ

  • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠΟΤΕ

  • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ)

  • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ ΕΤΒΑ

  • ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)

  • ΕΤΑΑ - ΤΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ)

  • ΕΤΑΑ - ΤΥΔΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)

  • ΕΤΑΑ - ΤΥΔΠ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ)

  • ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)

  • ΕΤΑΑ - ΤΥΔΘ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

  • ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)

  • ΕΤΑΠ- ΜΜΕ Β' Δ/ΝΣΗ

  • ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Γ' Δ/ΝΣΗ

  • ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Δ' Δ/ΝΣΗ

 

 

 

 

 

Το μικροβιολογικό εργαστήριο ΟΘΕΙΤΗ συνεργάζεται με τις παρακάτω κάρτες υγείας:

-Υγεία online

-ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα

-Υγείας δώρον

-LIFE ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ

-Med4U

-Φροντίδα υγείας